Bellagio Bellagio

Dernisážový koncert a performance Natálie Trejbalové a Mattea Nobile, spolupracující dvojice usazené v italském Miláně. Natália s Matteem ve svých audiovizuálních performancích kodifikují obsahy foto– a obrazových skladišť a zkoumají jejich vliv na masovou
kulturu a to, jak iniciují vznik dalších zásobáren specifických druhů chování. Bellagio Bellagio je v podstatě stále se doplňující archiv reprezentačních stereotypů rozdělených po tématech: od automobilů, přes tropické ráje, dnešní budoucnost, jaguárové
vzory, touhy po biu a zeleni a humanizaci flóry.

Dernisážový koncert a performance Natálie Trejbalové a Mattea Nobile, spolupracující dvojice usazené v italském Miláně. Natália s Matteem se ve svých audiovizuálních performancích inspirují estetikou fotobank,
videí a hudebních klipů, materiálů bez autorských práv, co se používají jen pro ilustrační účely. Zkoumají jejich vliv na masovou kulturu a tím též tvorbu jakýchsi kodifikovaných audiovizuálních stereotypů. Bellagio Bellagio je v podstatě stále se doplňující
archiv reprezentačních stereotypů rozdělených po tématech: od automobilů, přes tropické ráje, dnešní budoucnost, jaguárové vzory, touhy po biu a zeleni a humanizaci flóry.