Výstava Legenda in MeMoriam se zabývá historií, kulturními a osobními zkušenostmi dvou umělkyň: Belle Shafir (Izrael) a Cornelie Renz (Německo). Jejich obrazy a objekty zkoumají a přibližují nejen základní prvky v práci se vzpomínkami, sny a nevyžitými emocemi, ale i psychologii každého z nás. Výchovné praktiky hrají v životě jedince zásadní roli, tak jako genetické založení. Vzepřeme se vzorcům naučeným od našich rodičů a vychovatelů, těm, které nás trápí, nebo se přizpůsobíme rutině života a autoritám?