Beseda u příležitosti vyročí narození J. A. Komenského (28. března 1592) symbolicky uzavře výstavu Moravské zemské knihovnyKomenský v obrazech. Online stream bude probíhat skrze facebookovou stránku MZK. 

 

Besedu povede nestor české historiografie prof. Vít Vlnas a zúčastní se jí i ředitelka Národního pedagogického muzeam a knihovny J. A. Komenského dr. Markéta Pánková a prof. Tomáš Knoz z Historického ústavu filozofické fakulty MU.