Jméno Hilma af Klint bylo dlouho za hranicemi Skandinávie neznámé. Dnes byste však na globálního scéně současného výtvarného umění našli jen málo těch, kteří by o této malířce, považované za „vynálezkyni“ abstraktního malířství, neslyšeli. Film Beyond the Visible – Hilma af Klint dává divákům nejen nahlédnout do originální, spiritualismem, přírodou a výjimečnou citlivostí prodchnuté tvorby švédské autorky (1862–1944), ale ukazuje také na důležitá témata, jež hýbají současným uměním: hledání významných ženských figur, reinterpretaci zavedeného uměleckého kánonu a příklon k mysticismu, poetismu a zájmu o přírodu.

 

Odkaz k zakoupení lístků zde.