Společný fotografický projekt 4AM/Fóra pro architekturu a média, FLUSS, Fotoškoly Brno a Foto- schule Wien

25 let, které uplynuly od pádu komunistického režimu ve východní Evropě, proměnilo celý svět. Nepochybně nejvíce se změnila realita každo- denního života v prostoru východní Evropy, hned
na druhém místě se nová situace významně
dotkla sousedících států, Německa a Rakouska. Odstranění drátů a všech sofistikovaných zátarasů a pastí z hraniční čáry bylo prvním viditelným či- nem, který hranice zprůhlednil, sjednocení Němec- ka a vstup středoevropských států do Evropské unie ji později zcela vymazal. Očekávání, která sebou pád Železné opony přinesl, byla na obou stranách velká…

Jak tedy dnes vypadá změna, kterou pád Železné opony přivodil?
Kde všude ji nacházíme a jakou má podobu? Máme k sobě skutečně blíž a víme o sobě víc? Naplnily se naše sny a představy, se kterými jsme se před čvtrtstoletím probouzeli?

Pro současnou mladou generaci je téma rozdělené Evropy již jen kapitolou z dávné minulosti, odstav- cem v učebnici dějepisu… Při pohledu na současné dění na Ukrajině a vzrůstající mocenské ambice Ruska ale stále více platí: “Kdo nezná svoji minu- lost, nemá budoucnost.”

A právě proto je dobře se nad “zadrátovanou” Evropou i dnes zamýšlet.