Blanka Kirchner - Vrstvy událostí / Layers ov Events

Galerie Nevan Contempo Vás srdečně zve na vernisáž výstavy Vrstvy událostí v pátek
26. ledna 2018 od 18 hod.

 
Nevan Contempo gallery cordially invites you to the opening of exhibition Layers of Events on Friday, January 26, 2018 at 6 pm.

Blanka Kirchner
Vrstvy událostí / Layer of Events
27 / 1 – 9 / 3 / 2018

Blanka Kirchner propojuje osobní život s uměleckým. Neustálé pulsující nutkání vyráží na povrch v podobě neotřelé umělecké práce skrze deníkový charakter či jednodenní psaní. Kirchner soustavně zaznamenává zdánlivě běžnou každodennost a pečlivě sbírá pomíjivé momenty. Zcela přirozeným aspektem autorčiny práce je úloha diváka, jenž se stává součástí jejího časosběrného vesmíru, a tak důvěrně a s dětskou touhou objevuje soukromí nás samotných. Výstava Vrstvy událostí má ve všech směrech neokonceptuální rukopis, vycházející z projektu Pět žen. Jedna věta denně., který se mísí s akčním přístupem – nejde totiž pouze jen o to, něco zaznamenávat, ale přímo zažívat banální situace a život.