Souostroví Opava ↔ Zlín

Projekt Souostroví Opava ↔ Zlín vytvořil Bludný kámen pro Krajskou galerii ve Zlíně jako krátkodobou paralelu k výstavě probíhající v opavské Slezance. Symbolicky tak přenesl kulturu z jednoho ostrova na kulturu jiného ostrova, ne však se snahou kolonizovat, ale spíše zkoumat, učit se, diverzifikovat a vzájemně se obohacovat. Bludný kámen již 25 let překonává vlny a proudy, nenechává se unášet a nečeká na klidné moře, pluje někdy s námahou proti větru, jindy s lehkostí s napnutými plachtami, kotví vždy jen dočasně a pouze pro doplnění sil k novým výpravám. Nikdy se nepotápí ke dnu.

 ______________________________________

Bludný kámen je spolek lidí, který se zabývá mapováním především soudobého vizuálního umění a současné „experimentální“ hudby. Deset let provozoval Dům umění v Opavě, šest let pořádal kulturní aktivity v Univerzitním klubu – čajovně Bludný kámen v Opavě, provozoval Galerii Albertovec na Opavsku. V současnosti mj. organizuje zvukové performance, festivaly Pohyb-Zvuk-Prostor a Minimaraton elektronické hudby, založil a stará se v Opavě o Galerii Cella a Hovorny.

 Předseda Bludného kamene: Martin Klimeš

Členové výboru: Jakub Frank, Matěj Frank, Martin Klimeš, Radovan Krejčí, Daniela Přívětivá

bludnykamen.cz/