Pozvánka na vernisáž

Výstava nizozemského umělce Boba Boniese v Galerii Závodný umožňuje milovníkům umění nahlédnout do specifického světa autora, který patřil v 60. letech 20. století k zakladatelům a hlavním protagonistům geometrické abstrakce v Nizozemí.

  

Bob Bonies programově navazuje na teoretický základ architektů a výtvarníků, kteří utvořili společnou platformu, veřejně známou jako hnutí De Stijl /též neoplasticismus, činné v letech 1917 – 1931. Členy hnutí byli např. P. Mondrian, T. Doesburg, B. von der Leck, ad./

Ideje hnutí De Stijl (především užívání vymezené barevné škály a striktně definované formy malby) a inspirativní vize ruské avantgardy transformuje Bob Bonies také do architektury, designu a studijních programů na haagské Akademii, kterou vedl v letech 1988-2001.

Teorie Josefa Alberse – Jedinečnost v mnohém a Mnohé v jedinečném – se dá snadno aplikovat i na Boniesovu celoživotní tvorbu. Jeho prvotní volbou jsou tři základní čisté barvy – červená, žlutá a modrá, které doplňuje komplementární zelená a neutrální barva bílá. Základním tvarem je čtverec v různých pozicích a zcela specifickým a typickým znakem jeho realizací je hledání výsledného tvaru malby, která je často složena z několika částí do jedné výsledné kompozice.

Vzájemné působení barevných ploch a výsledná forma nástěnného reliéfu poskytuje Bobu Boniesovi nepřeberné množství možností a variant, které postupně zkoumá. Na rozdíl od většiny konstruktivistů ale nepracuje v seriálních řadách, prvotní kresba či skica vždy předchází výsledné, často velkoformátové realizaci.

První samostatná výstava Boba Boniese proběhla již v roce 1960 ve Stockoholmu (Galerie Observatorium), dalším výrazným výstavním počinem byla v roce 1966 výstava Formen der Farben ve Stedelijk Museu v Amsterdamu, která dále putovala do Bernu a Stuttgartu. Vystavujícími byli např. J. Albers, M. Bill, D. Judd, E. Kelly, R. P. Lohse, B. Newman, F. Stella… 

V 70. – 80. letech zkouší Bob Bonies rovněž propojovat vizuální a taneční umění a souběžně realizuje mnohé architektonické intervence. Spolupracuje rovněž s hudebním skladatelem vážné hudby Simeonem ten Holtem, který se v této době věnoval vazbám mezi hudbou, výtvarným uměním a matematikou. Dalším zajímavým spolupracovníkem je např. módní návrhář Frans Molenaar.

Od roku 1991 se Bob Bonies zúčastnil mnoha pracovních cest a pobytů ve Spojených státech.

  

V současnosti Bob Bonies žije a pracuje v nizozemském Haagu, jeho práce jsou součástí veřejných i privátních sbírek po celém světě.