Srdečně vás zveme na pop-up výstavu All That’s Left současné rezidentky Bogdany Zayats a její hostky Darji Lukjanenko.

 

Bogdana Zayats v prostoru INI poprvé představí svou tvorbu, přičemž se její výběr zaměří na práce vytvořené během posledních dvou měsíců. Díla reagují jak na konkrétní válečné události na Ukrajině, tak na situace, ve kterých se autorka v současnosti ocitá. K vidění budou vybrané série jejích tisků i nové objekty, které během rezidence vytváří. Bogdana Zayats je studentkou filozofie a umění. Ve své praxi se soustředí na ilustraci, komiksy a tvorbu zinů, přičemž své práce publikuje především v online prostředí pod identitou @my_pet_spider. Skrze krátké juxtapozice kreseb a textů reflektuje okamžiky ze svého života, které podněcují její poetické i politické myšlení. Třetím rokem studuje estetiku a etiku na Taras Shevchenko National University v Kyjevě. Je také studentkou programu současného umění na Akademii mediálních umění v Kyjevě.

 

Darja Lukjanenko vystaví sérii tisků na textiliích nazvanou Anti-cosmism flags (Vlajky anti-kosmismu). Tato série z roku 2021 vychází z autorčina dlouhodobého zájmu o kritiku ruského kosmismu, jehož touhu po dobývání vesmíru a ustanovení nového kosmického řádu označuje umělkyně za manifestaci koloniálních ambicí, diskriminace, antropocentrismu a patriarchálních tendencí. Autorka se rovněž obrací k vlastní zkušenosti ze života ve městě, jehož součástí kdysi byla utajená továrna na výrobu nukleárních zbraní. Anti-cosmism flags (Vlajky anti-kosmismu) tak mají být zhmotněním autorčiny vlastní don-quijotské bitvy proti raketám a idejím kosmismu. Darja Lukjanenko pracuje interdisciplinárně napříč performance, textem a zahradnictvím. Od roku 2020 konfrontuje existenci raket a protestuje vůči idejím kosmismu. Ve své praxi zkoumá fyzickou smyslovost skrze praktiky stimulování empatie, studuje pozice ne-lidských aktérů a snaží se o objevování forem vztahů, jimž není vlastní dominance. Je studentkou ateliéru fotografie na UMPRUM a absolventkou žurnalistiky na Národní univerzitě v Dnipru.

 

Událost se koná díky finanční podpoře Ministerstva kultury, grantu Hlavního města Prahy a Státního fondu kultury.