Již od 19. století nás fascinuje romantická myšlenka o chudých, ale svobodných umělcích a umělkyních. Proč v nás bohémství, představa odpoutání se od společenských norem a oddání se umění všem útrapám navzdory, i dnes nadále rezonuje? Otázky zodpoví, díla představí a výstavou vás provede hlavní kurátorka Kunsthalle Praha Christelle Havranek.