Proč v nás bohémství, představa odpoutání se od společenských norem a oddání se umění všem útrapám navzdory, i dnes nadále rezonuje? Přijďte poznat díla výstavy Bohemia: Příběh fenoménu 1950–2000 zblízka a s výkladem. Neminete multimediální projekci Nan Goldin, velkoformátovou fotografii Wolfganga Tillmanse nebo Jacka Kerouaca s kočkou na zádech a mnohé další.