Umělec a architekt výstavy Bohemia, Tomáš Moravec, představí fascinující pohled do zákulisí tvorby výstavy. Na této neuvěřitelné cestě zprostředkuje poutavý a detailní pohled na proces stavby výstavy, spolupráci s kurátory a umělci a zohlední i roli, kterou hrál v celém procesu. Návštěvnictvu odhalí, jakým způsobem se podařilo zhmotnit vize a myšlenky do konkrétní podoby a co všechno musí být zohledněno při tvorbě výstavy.