Již od 19. století nás fascinuje romantická myšlenka o chudých, ale svobodných umělcích a básnících. Proč v nás bohémství, představa odpoutání se od společenských norem a oddání se umění všem útrapám navzdory, i dnes nadále rezonuje?

  

Součástí představení výstavy Bohemia: Příběh fenoménu 1950-2000 bude i představení vzdělávacích programů Kunsthalle Praha. Rezervace zde.