První uvedení výstavy Bohumila Grögerová – Setiny se konalo v roce 2021 u příležitosti nedožitých stých narozenin české spisovatelky, překladatelky a experimentátorky. Jakkoliv rozmanitá byla její tvorba, sahající od překladů z několika jazyků přes aktivní účast v mezinárodním hnutí konkretistů až po knižní deníky a eseje, dá se v celku jejího díla nalézt několik úběžníků vlastních nejen všem jejím textům, ale i způsobu myšlení a chování v civilním životě.

 

Výstava vychází z principů její tvorby (dekonstrukce, koláž, vrstvení časoprostorových rovin, univerzalismus) a z téměř padesátileté spolupráce s Josefem Hiršalem. Přenáší je do dialogu se současností a zohledňuje navíc to, z díla či života Bohumily Grögerové, co ještě nikdy žádný divák či čtenář neměl možnost spatřit a číst. Letohrádek Hvězda je ideálním prostředím, v němž jsou zúročeny autorčiny myšlenkové hříčky o celkové prostupnosti světa („…co se děje ve mně, děje se i v domě“), či její fascinace kvantovou fyzikou, vesmírem, fraktály, kaleidoskopy a zrcadly. 

kurátoři: Hana Nováková, Ladislav Šerý

umělecké instalace: Milan Guštar, David Vrbík

videoprojekce: Hana Nováková, Pavel Lukáš 

 

Výstavu uspořádali Památník národního písemnictví ve spolupráci s A2 kulturní čtrnáctideník za podpory Ministerstva kultury ČR a hlavního města Prahy.