"Proměny tvůrčího přístupu Pavla Matysky v sobě nesou určitou evoluční spodní linku, u které tušíme hluboké propojení s autorovým životem. Původně archetypální povaha malířské formy, ve své nezatíženosti srovnatelné s dětskou kresbou, se v nejnovějších obrazech přesunula k samotným námětům, čímž ještě zvýšila naléhavost zobrazení. Musíme myslet na boj o vlastní existenci, starost o potomstvo – boj o oheň."

– kurátoři Šárka Basjuk Koudelová a Ondřej Basjuk