Formou bojové hry děti prozkoumají společně s naší lektorkou Šárkou Studeckou neprobádaná zákoutí v parteru Masarykovy ulice.

 

Program se uskuteční za laskavé podpory Statutárního města Ústí nad Labem, Ministerstva kultury ČR, Fakulty umění a designu a Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.