Barbara Šalamounová, Cirkusový pohřeb

Vernisáž výstavy Ateliéru Komiks a ilustrace pro děti doc. Barbary Šalamounové FUD L. Sutnara Západočeské univerzity v Plzni.

 

Poznejte práce studentů a pedagogů ateliéru, který vznikl v roce 2011 a jako zatím jediný v České republice se věnuje studiu a výuce komiksu. Výstava představí aktuální podobu komiksů, ilustrací a objektů, které se mohou hýbat, knihy, které nejsou jen z papíru, prostorové ilustrace, skříňové světy a jiné pozoruhodnosti. Poznejte médium ilustrace a knižního umění s přesahy do jiných výtvarných oborů. Na vernisáži zazpívá studentka ateliéru Hanna Kovtun a program v průběhu večera obohatí Vlaštovky, hudební uskupení, které sbírá a zpívá lidové písně o vlaštovkách z celého světa.

 

Kurátorka: Marta Sylvestrová ve spolupráci s Bárou Šalamounovou

Design tiskovin a katalogu: Pavel Coufalík

 

Get to know the works of teachers and students of the studio that originated in 2011 and has so far been the only one in the Czech Republic dedicated to the study and education in the field of comics. The exhibition will introduce comics in their current form, illustrations and objects that can move, books that are not made of paper only, three-dimensional illustrations, cabinet worlds and other prodigies. Get to know the medium of illustration and book art overreaching in other artistic disciplines. 

 

 Curator: Marta Sylvestrová in collaboration with Bára Šalamounová

Visual identity of the exhibition and catalogue: Pavel Coufalík 

Opening motif: Vilém Šánta, The Story of Bedřich the Bad-Tempered