About gray 2, 2019, olej, plátno, 80 x 70 cm

Na poslední výstavě před letní pauzou se v Galerii Petr Novotný představuje se svou nejnovější tvorbou malíř Břetislav Malý. Je to jeho druhé vystoupení v této galerii.

 

Malý se narodil roku 1985 v Hradci Králové. V letech 2011 – 2017 studoval na brněnské FaVU u Petra Veselého a Tomáše Lahody. Nyní žije a pracuje v Brně a Polešovicích.

 

Břetislav Malý je malíř, který má svou práci do hloubky podloženou teoreticky, na základě vědeckých fyzikálních poznatků o vlnových délkách jednotlivých barev, ale i dalších teoretických i filozofických textů o malbě a teorii barev. Samotná malba je pak pro malíře fyzický výkon, při kterém vrství přes sebe mnohonásobně jednotlivé barvy, až vznikne obraz s výsledným barevným polem, které může divák vnímat jako plochu, ale i proniknout obrazem do hloubky. Experimentuje i s formáty obrazů, někdy je plátno zbaveno tradičního rámu a pomocí různých konstrukcí je převedeno do trojdimenzionální podoby.

 

Tato aktuální výstava by mohla mít podtitul Malba, jako rozvaha nad barvou. Malý zde uvažuje nad Goetheho tezí, v níž definuje barvu jako prostor mezi světlem a tmou. Tuto myšlenku malíř rozpracovává v abstraktní sérii a zkoumá tak hranici romantického vztahu člověka k barvě čistě analytickým způsobem směrem k malbě samotné. Z barevného vjemu se tímto postupem stává hmotná podstata, která definuje svou vlastní entitu a plochu obrazu. Hlavní cyklus doplňují obrazy ze sérií Light must be golden a About grey.

 

Břetislav Malý prezentoval své obrazy v posledních deseti letech v mnoha privátních i státních galeriích. Jeho tvorba je ukázkou nejaktuálnějších tendencí v současné malbě a každá jeho další výstava nám nabízí novou možnost zažít a prozkoumat v jeho obrazech to, co on sám řešil před i v průběhu malby obrazu.

 

Břetislav Malý – As Goethe Said

8. června – 3. července 2021

Galerie Petr Novotný, Heřmanova 35, Praha 7

Otevřeno úterý – pátek 12 – 18 hod.,

sobota po domluvě na tel. +420 608 862 324

Bez vernisáže.