Městská galerie Panský dvůr zve na autorem komentovanou prohlídku výstavy s názvem Neschopnost obrazu zobrazit realitu. Prohlídka ukončuje výstavu děl Břetislava Malého na téma vztahu obrazu a prostoru, zkoumání zákonitostí transformace skutečnosti ve svébytnou uměleckou realitu.

Kurátoři výstavy: Barbora Lungová, Vojtěch Petratur