Zveme na vernisáž výstavy Břetislava Malého Neschopnost obrazu zobrazit realitu, jež se koná 10. září v 16 hodin v Městské galerii Panský dvůr. 

"Břetislav Malý se dlouhodobě zabývá hranicemi závěsného obrazu, podstatou jeho existence, jeho hraničními formami směrem k objektu,  optickými i materiálovými vlastnostmi barev, důsledky, které vyplývají z chronologických postupů jejich nanášení, zkoumá také podklady, na které jsou nanášeny. Patří k malířskému proudu, který navazuje na otázky, které byly kladeny v 60. letech např. Adem Reinhardtem, Agnes Martinovou či Robertem Rymanem. Malý se však neomezuje pouze na tvrdě geometrickou abstrakci či na problematiku jedné barvy. Ústředními otázky, kterými se ve svém díle zabývá jsou i  deformace malířské podložky nejrůznějšími způsoby či deformace vnímané plochy skrze odlesky."

Barbora Lungová, kurátorka výstavy