Série přednášek v nově otevřeném moderním centru seznamuje s různými tradicemi výzkumu moderní architektury. Postupně zde budou přednášející z akademické i praktické sféry prezentovat základní přístupy minulosti i současnosti k moderní architektuře v Brně. Před přednáškou si lze prohlédnout park a exteriér vily; areál bude otevřenýod 16 h (přístup z ulice Preslovy, zastávka Marie Pujmanové).