Přednáška z cyklu O nové Brno – moderní architektura, design a umělecké řemeslo. Brněnský ateliér de Sandalo a vize modernosti Rudolfa Sandala (1899–1980). K životu a dílu jednoho z předních evropských fotografů moderní architektury.

 

Přednáší: PhDr. Dagmar Černoušková – Mgr. Jindřich Chatrný

  

V loňském roce představilo Oddělení dějin architektury Muzea města Brna u příležitosti stého výročí vzniku Československé republiky fotografické dílo Rudolfa Sandala. Vůbec poprvé byly vystaveny originály fotografií, známých z publikací o československé i světové moderní architektuře. Sandalovy snímky jsou dnes považovány za jedinečné doklady nejen meziválečné architektury v Československu, ale také vynikající úrovně její fotografické dokumentace. Blízký vztah moderní architektury a fotografie si avantgardní tvůrci velice dobře uvědomovali. Fotografie architektury, která vznikla na území Československa v období 1918-1939, byla nejen její soudobou dokumentací, ale také ji propagovala doma i v zahraničí, a to především v odborných a společenských časopisech a na výstavách. Jedním z nejvýznamnějších fotografů architektury v předválečném Československu byl Rudolf Sandalo, který působil v Brně, Praze a Berlíně a jehož jméno a osobnost zůstávaly až doposud i odborné veřejnosti zcela neznámé.