Pseudodokumentární dětská dystopie a home movie v jednom. Jeníček a Mařenka šli s tatínkem do lesa, ale tatínek se jim skryl, aby si je mohl natočit skrytou kamerou. Mezitím ovšem vymřela v celém širém světě dospělá populace (včetně jejich otce) na neznámou nemoc. Jediné, co po něm zbylo, bylo několik cívek exponovaného materiálu. Děti zůstaly na světě samy. Bez budoucnosti, bez víry, bez naděje… Autoterapeutický film z krásné doby, kdy většina lidí zmizela za zdmi svých domovů a bála se vyjít ven.

 

autoři: Marie Ježková, Jan Ježek, Martin Ježek