Přednáška ke stejnojmenné výstavě Hanky Novákové v Galerii K4. Shrne vztah brouka-umělce k umění a naopak – v historické perspektivě.
Václav Hájek je historik a teoretik umění, vede kurz Vizuálních studií na FHS UK.