Komentovaná prohlídka výstavy Buddha zblízka pro pedagogy s kurátorkami představí díla buddhistického umění vytvořená v období od 2. do 20. století na různých místech Asie.

  

Každý účastník starší 6 let je povinen mít nasazen respirátor daných parametrů nebo nanoroušku a prokázat se potvrzením o ukončeném očkování nebo potvrzením o prodělání onemocnění COVID-19, od něhož neuplynulo více než 180 dnů. Potvrzení je nutné mít s sebou kvůli případné kontrole hygieny na místě. Bez prokázání se jedním z těchto dvou uvedených způsobů nelze umožnit vstup na akci.

  

cena: pro pedagogy zdarma

místo setkání: Valdštejnská jízdárna

rezervace: vzdelavani@ngprague.cz