BuranTeatr je tvůrčí platforma se zaměřením na novou činohru, fyzické divadlo a hraniční divadelní formy.

BuranTeatr působí na nezávislé brněnské divadelní scéně od roku 2005 a od roku 2010 sídlí v budově sokolského stadionu na Kounicově 20. Vedle divadla a premiér výrazných autorských inscenací se věnuje také pořádání workshopů z různých oblastí scénického umění vedených českými i zahraničními lektory. Kontinuálně se snaží o rozvíjení linie výtvarného umění a hudby. V neposlední řadě organizuje rezidenční pobyty pro tvůrce všech zmíněných oblastí živého umění. BuranTeatr je tvořen skupinou kreativních osobností, jejichž snahou je vytvářet dynamické a tvůrčí prostředí s otevřeným sdíleným prostorem, ve kterém je prolínání uměleckých druhů, žánrů, forem a názorů nutností. BuranTeatr se programově zaměřuje na podporu tvorby, tvůrců a vytváření komunity se zájmem o živé umění. Svoboda, aktivní dialog a kritické myšlení je neoddělitelnou součástí uměleckého i společenského života organizace.