Byť na jeden jediný den... První setkání Václava Havla s Jeho Svatostí Dalajlamou ve fotografiích Stanislava Doležala.

 

Výstava je naším darem Jeho Svatosti 14. tibetskému dalajlamovi k 85. narozeninám, které oslaví 6. července 2020 a připomenutí výročí 30 let od jeho první návštevy Československa.

 

Dalajlamova návštěva v české společnosti zvedla téma dodržování práva na svobodu a otevřela prostor pro svobodné vyjadřování. Setkání dalajlamy s jeho příznivci probíhala na různých místech Prahy a výstava fotografií Stanislava Doležala, včetně textů tehdejšího Havlova tajemníka Saši Neumana, zachycuje spontánní atmosféru těchto okamžiků a je unikátním svědectvím o mimořádné události našich novodobých dějin.