Pro budoucí realizaci Kreativního centra byla z několika různých městských brownfieldů vybrána bývalá káznice, aby se prozkoumal její stav a možnosti využití pro tento záměr. Prostory bývalé káznice se nacházejí na ulici Bratislavská 68 v Brně. Objekt tvoří komplex vzájemně propojených budov, který je vymezen ulicemi Soudní, Cejl a Bratislavská.