Projekt se zabývá časem jako hlavní entitou lidského života. Sekvence času, která je nepatrným momentem – hned tu a hned tam, minuta po minutě, sekunda po sekundě. Jak vlastně vypadá takový čas? Jak jej můžeme spatřit? Jeho stopy můžeme nejlépe vidět na určitém procesu. Proces postupného stárnutí či proces změn v přírodě. Vše je dost nepatrné až neviditelné. Každá z umělkyň se tímto tématem zabývá po svém. Některá jej vidí v efemérnosti instalace, jiná v technologickém procesu, další hledá souvislosti v přírodě a jejích vlivech. Mezinárodní skupinová výstava si klade za cíl představit nejen dané umělkyně, dostat je mezi sebou do určitého kontextu – ať již mezinárodně nebo v působení v jiných českých městech a zároveň představit různé přístupy, dnes možná již k aktuálnějšímu tématu času, kvantové percepce a obratu k přírodě.

Kurátorka výstavy: Tereza Záchová