Výstava fotografií Ladislava Sitenského k 75. výročí německé okupace 15. března 1939
V krásných prostorech ambitu Strahovského kláštera budou vystaveny unikátní snímky nestora české fotografie Ladislava Sitenského (1919 – 2009).

Výstava je koncipována jako připomínka bouřlivého období naší historie i jako vzpomínka na ty, kteří neváhali nasadit své životy v boji proti nacismu. Začíná záběry pořízenými osudného 15. března 1939, které na pozadí staré Prahy zahalené do sněhových vloček zachycují dobovou atmosféru a lidskou beznaděj. Výrazy tváří vypovídající o zoufalství i rozhořčení, davy lidí, tanky projíždějící pražskými ulicemi či přímo Prašnou bránou, to vše je zachováno na černobílých fotografiích. Přichází další dni okupace, kdy se začíná chodit a jezdit vpravo, snímek z prvních válečných velikonoc, na němž je rozesmátý běžec a novinář, později člen protifašistického odboje Evžen Rošický. Ještě netuší, že bude za heydrichiády popraven. Expozice provede diváky i následujícími lety války několika snímky z rodící se československé zahraniční armády ve Francii a mnoha dalšími z různých československých perutí v Británii, tak, jak je často v protisvětle jedinečným způsobem zvěčnil Ladislav Sitenský. Nechybí záběry z bojů Čs. obrněné brigády u Dunkerque, ani slavný Victory Day. Výstava končí návratem těch, kteří přežili, do již svobodné Prahy. Přijďte a nechte si vyprávět příběh 2. světové války zachycený objektivem Ladislava Sitenského.

Výstavu pořádá a všem, kteří nasadili své životy v boji za svobodu věnuje Adéla Kándlová, vnučka Ladislava Sitenského