Čtvrtou přednášku cyklu Čelem k umění v letním semestru 2020/21 s názvem O designu a obchodu uvede prof. PhDr. Jan Michl ve středu 24. března od 16:30 na YouTube kanálu Čelem k umění.  

 

Přednáška se zamýšlí nad málo přátelským postojem moderních designérů i škol designu k fenoménu obchodu. Autor zdůrazňuje, že design je v naší době bez obchodu nemyslitelný, diskutuje, zda a kdy je možno rozlišovat mezi tzv. skutečnými a tzv. umělými potřebami uživatelů, a v té souvislosti obhajuje pojem luxusu. Přednáška je součástí autorovy nové knihy Co Bauhaus dal – a co vzal. 

  

Prof. PhDr. Jan Michl je emeritním profesorem teorie a historie designu. Donedávna působil na Vysoké škole architektury a designu v Oslu v Norsku. Jeho webová stránka je janmichl.com.  

  

Čelem k umění je přednáškovým cyklem Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně konajícím se každou středu od 16:30. Přednášky jsou streamovány prostřednictvím YouTube kanálu Čelem k umění

 

Kurátor přednáškového cyklu je prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.

Autorkou grafického zpracování a ilustrací je MgA. Adéla Bierbaumer.

 

FUD.UJEP.CZ 

Facebook I @Fakulta umění a designu UJEP 

Instagram I @fud_ujep 

YouTube I Čelem k umění