Pátou přednášku cyklu Čelem k umění v letním semestru 2020/21 s názvem Of Walking in Ice – mediating mediating mediating mediating mediating mediating mediating membrane system structure work systematic structured work lack of structure lack of means lack of comprehension laughter becoming a benevolent bureaucrat uvede Jen Kratochvil ve středu 31. března od 16:30 zde na YouTube kanálu Čelem k umění. 

 

Freelance kurátorská praxe vs institucionální job. Systémy práce v době pandemie. Zoom overload. Tenký led. Snižující se průměr kroků za den. Oddech vs intencionální překročení možností. Spící výstava. Neexistující výstava. Digitalizovaná výstava. Výkladní výstava. Žádná výstava. Back and forth s ministerstvem kultury. Padající vláda a pravidelné probouzení se ve čtyři ráno. Tenký led. Žádný led. Mrazivá Dunaj.  

 

Jen Kratochvil, kurátor a kritik působící v Bratislavě, Praze a ve Vídni. Jeho kurátorská praxe se zaměřuje na časová média a výzkumné umělecké tendence spojené s architekturou. Společně s Hynkem Altem vede studio Nové estetiky na katedře fotografie pražské FAMU. Od začátku roku 2021 je ředitelem Kunsthalle Bratislava. Mezi dalšími projekty byl Kratochvil spolukurátorem cyklu výstav Moving Image Department v Národní galerii Praha; kurátorem filmového programu Plato v Ostravě, Fotograf Festivalu 2017; Festivalu m3 / Umění ve veřejném prostoru 2018 a současně se věnuje filmové dramaturgii v Galerii Rudolfinum, nazvané Rudolfinum_Time-Based.  

 

Čelem k umění je přednáškovým cyklem Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně konajícím se každou středu od 16:30. Přednášky jsou streamovány prostřednictvím YouTube kanálu Čelem k umění. 

 

Kurátor přednáškového cyklu je prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D. 

Autorkou grafického zpracování a ilustrací je MgA. Adéla Bierbaumer.  

 

FUD.UJEP.CZ

Facebook I @Fakulta umění a designu UJEP 

Instagram I @fud_ujep 

YouTube I Čelem k umění