Zveme vás na slavnostní ceremoniál spojený s vyhlášením vítěze a představením katalogu. Na programu dále bude performativní vystoupení umělecké skupiny “Marína Abramovič Po Sebe Neupratuje”, která tak představí svůj soutěžní projekt. Vítěze Ceny EXIT 2019 vyhlásí děkan Fakulty umění a designu UJEP, doc. Mgr.A. Pavel Mrkus.

— — — — — — — — —

Samotnou výstavu můžete navštívit v běžných otevíracích hodinách Galerie Emila Filly od 4. 9. do 11. 10. 2019.

— — — — — — — — — 

Vystavující: Adrian Altman (AVU Praha), Nela Britaňáková (UMPRUM Praha), Jakub Černý (FU OU Ostrava), Martin Hrvol (VŠVU Bratislava), Šimon Chovan (VŠVU Bratislava), Marína Abramovič Po Sebe Neupratuje (VŠVU Bratislava), Žaneta Reková (UMPRUM Praha), Denisa Slavkovská (VŠVU Bratislava), Karim Tarakji & Štěpán Kovář (FUD UJEP Ústí nad Labem)

— — — — — — — — — 

Cena EXIT je soutěž pro studenty českých a slovenských vysokých uměleckých škol vyhlašovaná Fakultou umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Tato soutěž má charakter bienále, jeho první ročník se uskutečnil v roce 2003. Hlavní ambicí Ceny EXIT je spoluvytvářet aktivní a konkurenční prostředí na akademické půdě vysokých uměleckých škol, motivovat studenty k realizacím vlastních výtvarných projektů. Finálním záměrem Ceny EXIT je možnost realizace projektů finalistů v prestižní výstavní instituci. Dalším motivačním aspektem soutěže je udělení stipendia pro vítěze ve výši 30 000 Kč a možnost samostatné výstavy vítěze v Galerii G99 při Domu umění města Brna.

— — — — — — — — — 

Výstavu pořádají: Fakulta umění a designu UJEP a Lidé výtvarnému umění – výtvarné umění lidem, o. p. s.

Výstavní projekt Cena EXIT 2019 a program Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem je realizován s laskavou podporou těchto institucí: 

Město Ústí nad Labem, Ministerstvo kultury ČR, Nadace pro současné umění Praha