Do soutěže bylo nominováno či přihlášeno celkem 80 výtvarníků a skupin, tedy nejvíce v dosavadní historii soutěže. Mezinárodní porota z nich vybrala tato jména: dvojice Vasil Artamonov a Alexey Klyuykov, Václav Magid, Jakub Matuška, Alice Nikitinová a další dvojice David Böhm a Jiří Franta.

Výstava prací finalistů nazvaná "Finále 2010" se uskuteční od 4. listopadu 2010 do 17. ledna 2011 v Centru současného umění DOX. Letošní laureát bude vybrán v průběhu výstavy a slavnostní ceremoniál a předání ceny se uskuteční 23. listopadu 2010, dramaturgii večera bude mít umělec Michal Pěchouček.

Ve stejném termínu se na tomto místě bude konat také výstava všech dosavadních laureátů Ceny Jindřicha Chalupeckého – "Laureáti 20 let", kde budou představeny práce dosavadních 20 nositelů ceny. K výstavě bude vydán reprezentativní katalog shrnující dvacet let existence soutěže.
Třetí výroční výstavou se stane historické připomenutí osobnosti Jindřicha Chalupeckého nazvané "Archiv Chalupecký". K výročí založení Společnosti Jindřicha Chalupeckého se rovněž připravuje rozhlasový a filmový dokument.
V tomto roce by se Jindřich Chalupecký dožil 100 let, od jeho smrti uplynulo právě 20 let.

Soutěž je určena pro mladé české výtvarné umělce, kterým není víc než pětatřicet let. Laureát získá padesát tisíc korun na svůj další umělecký rozvoj, šestitýdenní stipendijní pobyt v New Yorku a jedno sto tisíc korun na realizaci výstavy, projektu nebo katalogu během roku 2010. Cena Jindřicha Chalupeckého byla založena v květnu 1990 z podnětu dramatika a spisovatele Václava Havla, malíře Theodora Pištěka a básníka a výtvarného umělce Jiřího Koláře. Prvním vítězem byl Vladimír Kokolia, oceněním se pyšní řada umělců, kteří dnes patří k české špičce.

Složení odborné poroty
Susanne Altmann, nezávislá kurátorka, Německo, předsedkyně poroty
Ondřej Chrobák, kurátor, Galerie Středočeského kraje
Mira Keratová, kurátorka a teoretička umění, Slovenská republika
Pavel Liška, rektor VŠUP, Česká republika
Martin Mainer, umělec, Česká republika
Joanna Mytkowska, ředitelka Muzea moderního umění ve Varšavě, Polsko