Od roku 2014 sídlí Centrum pro současné umění Praha v objektu bývalé pekárny na pražské Letné. Naším cílem je budovu zrekonstruovat a vybudovat zde multifunkční prostor. Chceme vytvořit unikátní “situaci”, ve smyslu stabilní, otevřené, byť moderované, nezávislé platformy pro umělce a umělecké instituce, v rámci níž dochází vedle jejich vzájemného ovlivňování zároveň k rozvoji současné umělecké scény jako celku s ohledem na její různé a často specifické potřeby. Takové prostředí chceme nastavit, kultivovat a posléze s ním cíleně a dlouhodobě pracovat.
 
V prostoru CSU našla po přestěhování z ulic Jelení a Drtinova nový domov Galerie Jelení. Nově zde také vznikla Galerie Kurzor. Kromě toho sídlí na adrese Dukelských hrdinů 500 dalších šest uměleckých organizací: Společnost Jindřicha Chalupeckého, Artyčok.tv, spolek Skutek, Fair Art, Area StartPoint Prize.