Výstava je unikátním projektem fotografa Pavla Brunclíka. Portrétovanými jsou české osobnosti, které patří k duchovní špičce národa. Jsou mezi nimi vědci, spisovatelé, dramatici, herci, lékaři.

Pavel Brunclík se kromě dalších témat (krajina, lidská postava) systematicky zabývá portrétní fotografií. Vybírá si osobnosti z různých oblastí (umění, věda, politika,…). Dokáže vystihnout jejich vlastnosti, zachycuje je v charakteristických postojích. Kompozice je někdy pečlivě připravená, ale jindy v ní autor pracuje také s náhodou. Volí vhodné prostředí, které danou osobnost ještě výrazněji přiblíží. Snímky jsou někdy černobílé, jindy barevné, ale vždycky jsou v nich důležité světelné vztahy. Pavel Brunclík, vytvořil přes padesát fotografií, z nichž vybral ty po obsahové i formální stránce nejzdařilejší. Vedlejším kriteriem se pak stal vztah jednotlivých osobností k výtvarnému umění a instituci Musea Kampa, kde se výstava uskutečňuje.
Kurátor: Jiří Machalický