Skupina In Dust Troll, jejímiž členy jsou Denisa Belzová, Lukáš Orlita a Radek Michálek, funguje oficiálně přes rok. Její dosavadní intervence jsou vázány na industriální typ místa, na který autoři přímo reagují, převážně akční malbou. U všech autorů-malířů hraje výraznou roli jistá sepjatost s urbanistickým tématem. Tématem této výstavy je industriální krajina jako „inscape” městského člověka, industriální námět souvisí s principem časo-prostrou. Krajina pak souvisí s nitrem člověka a lidským projevem. Dané téma je uchopeno skrze proces malby a instalace v prostoru.

Konceptuálnější instalace pohrávající si se změnou měřítka (mikrosvět „inside“ – galerie, makrosvět „outside“ – dvůr) nabídne pohled na krajinu perspektivou modelu. Trojrozměrný objekt vzniknuvší záměrnou recyklací odpadů a průmyslově užívaných materiálů bude odkazovat k místům a zdrojům původu. Volba prachu (odkazujícího k rozpadu) jako hlavní stavební hmoty chce poukázat na to, že právě čas je hlavním hybatelem dějů. Součástí vernisáže bude také malířský happening na dvoře galerie. Každý z prezentujících se malířů bude mít možnost spontánně vstoupit do malby. Kromě instalace a velkoformátového obrazu v galerii tak vznikne vzájemným překrýváním, odkrýváním vrstev-času, proměnou a dekonstrukcí „nový“ obraz, jeho útržky odhalí nové významy. „Fragmentující prožitek, čas, vztahy a etapy člověka či krajiny (není to to samé? inscape…). Člověk a industriál – psychická krajina mizejících továrních budov.“