Proč a jakým způsobem připomínat sochařovu tvorbu ve Studiu Bubec, které je obklopeno a do jisté míry i zaplněno jeho díly? Klíč, který byl při výstavě použit, souvisí s dlouhodobým směřováním Studia Bubec – sílícím v posledních letech v souvislosti s pořádáním Festivalu m3/umění v prostoru. Soustřeďujeme se na autorovu tvorbu exteriérovou, díla prezentovaná na veřejných prostranstvích, v několika případech v soukromých zahradách.

 

Výstava Věci venku ukazuje ve fotografické shrnutí autorových nejvýznamnějších realizací. V instalaci na pracovních stolech je představen výběr z autorových modelů a studií. V neposlední řadě zde máme ojedinělou příležitost nahlédnout do autorových skicáků a seznámit se s řadou nerealizovaných projektů, které rozšíří naši představu o obsáhlosti a bohatosti autorova díla. Pro hlubší zájemce je určena publikace o Suškově exteriérové tvorbě vydávaná souběžně s výstavou.

 

kurátorka: Daniela Kramerová