Téma moderované diskuze bude venkov jako médium (ne)autentické lidovosti.

  

Hosté: Karel Konopka a Petr Janeček

  

Známý český večerníček Chaloupka na vršku aktualizuje tázání, jak to bylo… Ukazuje idealizované vztahy řádu vesnického života. Reprezentace těchto vztahů nejen odkrývají, ale i utvářejí jak muzea lidové architektury, kde se tyto vztahy institucionalizují, tak etnologické výzkumy. Takto postavené představy pak neodmyslitelně souvisí s lidovosti, jež se z daného pohledu stává vzorem autenticity ukotveným ve venkovském prostředí a životě. Naším záměrem je otevřít tematiku, jak zmíněné představy jsou konstruovány, zaváděny a posléze problematizovány z pohledu etnologa a folkloristy Petra Janečka i do jaké míry ovlivňují současnou praxi života na venkově a jakým způsobem se jejich institucionalizace dnes může stát problematickou z pohledu zaměstnance skanzenu, umělce a kurátora Karla Konopky. Odráží běžná představa skanzenu aktuální tendence etnologie, muzejnictví a folkloristiky? Vyčerpává se instituce skanzenu ideou lidovosti a prezentací řádu vesnického života? Aneb jak bylo, je a bude…?