V tento den uběhne právě 700 let a jeden měsíc od narození jedenáctého českého krále a císaře Svaté říše římské Karla IV.  Za tak dlouhou dobu o něm bylo napsáno téměř všechno a každý z nás o jeho životě a vládě mnohé ví. 
Víte ale jak se císař oblékal? Je možné vyjádřit majestát, společenské postavení a moc oděvem? Přednáška uvádí vybrané příklady reprezentativních královských a císařských oděvů Karla IV. a zabývá se i civilním a cestovním ošacením vladaře.

Přednáší doc. Ing. Martina Hřibová, Ph.D. z Fakulty technologické UTB.