CITY UTOPIA

Multimediální česko-americká výstava, zaměřená na „site-specific“ konkrétních lokalit a objektů New Yorku a Prahy, jež si klade za cíl, zvláště v našem městském prostředí, prověřit funkční možnosti historického centra a navrhnout alternativní revitalizaci architektonického či urbánního prostoru. 

 

The Czech-American multimedia exhibition, focused on the „site-specific“ of concrete places and buildings of New York and Prague, with a purpose to verify especially in our living space the functions of the historical city and propose the alternative revitalization of the architectonical and urban space. 

 

 

Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků / The Association of Czech Art Critics

Česká sekce AICA / The Czech Section AICA

Galerie kritiků, Praha / The Gallery of Art Critics, Prague

 

 si Vás dovolují pozvat na zahájení výstavy / have the pleasure of inviting you to the opening of the exhibition

 

City Utopia – Metabolics of Future“ (The Czech-American Exhibition)

 

Vystavující autoři / Exhibiting artists: Suzanne Broughel, Milan Cais, Zachari Fabri, Marta Fišerová, Anna Lise Jensen, Lucie Mičíková, Lukáš Machalický, Jan Pfeiffer, Jean-Marc Superville Sovak, Petra Valentova, Amy Westpfahl

 

Kurátorky / Curators: Katherine Gressel, Petra Valentová, Vlasta Čiháková Noshiro

 

v úterý 23. 8. 2016 v 18 hodin / Tuesday 23. 8. 2016, PM 18:00

Galerie kritiků, Palác Adria 1. p., Jungmannova 31/36, 110 00 Praha 1,

setkání s tiskem v 17 hodin / press meeting PM 17:00

 

Výstava je otevřena do 18. 9. 2016 / The exhibition ends 18. 9. 2016

 

denně kromě pondělí / open daily except of Monday, AM 11: 00 – PM 18: 00

www.galeriekritiku.cz