Výstava, která ve Výstavní síni Chrudim ukončuje program roku 2010 je výstavou, která zároveň zahajuje život-a-běh nové skupiny výtvarníků. V této skupině se sešla čtveřice autorů, kteří mají společnou řadu věcí: tou základní je stmelení kolem osobnosti Stanislava Diviše, malíře a bývalého pedagoga ateliéru malby na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. V jeho ateliéru působil jako asistent další z autorů, Aldin Popaja, a absolvovali i mladší členové, David Hanvald a Karel Štědrý.

Nejen prostorová a časová lokace však tyto autory spojuje. CLANem tito totiž rozumí také souznění založené, s nadsázkou řečeno, na pokrevním poutě. Slovy členů skupiny: „Clan s C znamená, mimo jiné, – rod; – kmen; – rodinu; – skupinu; – kliku; také může znamenat shromáždit se nebo sejít se.“ Tak se CLAN stává po řadě staletí první skupinou, jejíž sounáležitost je držena kdysi tradičním vztahem mezi učitelem a žákem, kteří byli zároveň rodinnými členy a kteří po generace drželi prestiž daných uměleckých dílen.

Oficiální program skupina CLAN nemá. Její prvotní snahou je však obhajoba umělecké tvorby v tradičních médiích jako je obraz, socha, objekt a instalace. Ústředním bodem působení je zdůraznění principu rodinného klanu, v rámci něhož CLAN hodlá působit, a přihlásit se tak k tradici dnes už zaniklých rodinných uměleckých klanů. Projekty, které hodlá realizovat, by pak měly zdůrazňovat základní charakteristiku klanu i CLANU: mezigenerační a pedagogickou souvislost.