Zakončení výstavy LATERNA MAGIKA s piknikem v parku za Dům umění města Brna.

 

Na programu najdete tvůrčí dílny pro děti a koncerty či taneční vystoupení Markéty Kuttnerové. 

 

Vrcholem programu bude večerní projekce na fasádu DU – Odysseus s hudbou od Michaela Kocába. 

 

Občerstvení zajišťuje

Panksy a Čajovna za zrcadlem a 4pokoje food truck. 

 

13:00 Zahájení pikniku

14:00 Dětský off program DU k výstavě Laterna magika

                    Malování v exteriéru s DJ 

15:00 -16:00 Durkeim Dolls

16:00 -17:00 Acoustic Fields

17:00-19:00 Tyjátrio

20:00 Markéta Kuttnerová – taneční vystoupení 

21:30 Projekce Odysseus s hudebním doprovodem Michaela Kocába