Terezie Regnerová, Matouš Vepřek, Jan Říčný, Marek Kundrata

Zveme Vás na víkend do bývalého augustiniánského kláštera v Roudnici nad Labem. Dvoudenní vernisáží uvádíme výstavu Člověk a Duch dvou výtvarníků a dvou architektů. Během víkendu klášterní prostory hostí také celou řadu dalších akcí, kterých je možné se zúčastnit. 

Je možné přenocovat v prostorech kláštera. Pro více informací a potvrzení ubytování navštivte facebook: Člověk a duch: dvoudenní vernisáž, popřípadě mailem na: dvoudennivernisaz@gmail.com nebo tel: 724 509 965.

sobota: 14.00 – otevření výstavy / 15.15 – festival sborového zpěvu Roudnické konsonance: Schola Gregoriana Pragensis, Vox Imperfecta, Frauenchor z Dessau – Rosslau a Fojtův komorní sbor. / 18.00 – Jan Trojan: Ozvučený plech – zvuková performance a otevřená dílna na elektroakustickou tabuli plechu. / 21.00 – Jan Horák: František blázen – autorská one man show, step, body-drum a vyprávění o životě a smrti velkého showmana a světce Františka z Assisi. / 23.00 – Světlušky – výstava lampionů Hany Voříškové provázená hudbou Káti Duspivové. Večerní chvíle poezie. Básně mezi západem a východem slunce. / Následuje večerní volný program s jamem a vínem.

neděle: 9.00 – mše svatá v chrámu Narození Panny Marie / 10.30 – vernisáž výstavy, kterou uvede Jindřich Vybíral. Následuje komentovaná prohlídka, obědový piknik a možná i přednáška.

Výstava potrvá měsíc. Výstavu lze navštívit během mší, zpovídání a při pravidelných prohlídkách. Vstup přes chrám vpravo do ambitu kláštera. http://www.farnostroudnice.php5.cz/pravidelne/