Moderovaná diskuze s odborníky z Německa a České republiky se dotkne témat urbanismu, veřejného prostoru a života ve městě. Jak se na našem životě podepisuje architektura a jak jako občané můžeme ovlivnit podobu míst, kde žijeme? Co musí splňovat veřejný prostor, aby se v něm jeho obyvatelé cítili dobře a bezpečně? Jaký význam má pro město veřejná zeleň? A jak budovat lepší městskou infrastrukturu pro chodce a cyklisty? Nestačí jen umisťovat hezké lavičky a zakládat cyklostezky, je nutné promýšlet situaci v celkovém kontextu – kdo vlastní jaké pozemky a kdo v konečném důsledku z tohoto zvelebování má prospěch. 

 

Diskuze se zúčastní Roswitha Maul z kulturního sdružení Zentralwerk v Dráždanech. Jedinečný umělecký prostor v Německu sdružuje kolektiv lidí, které spojuje myšlenka dostupného bydlení a práce v kultuře s experimentální, inovativní a patricipativní uměleckou produkcí. V městské části Pieschen budují kreativní a sociálně rozmanité sousedství. Více o Zentralwerk. 

 

Akce je pořádána ve spolupráci s Collegiem Bohemicem za finanční podpory Goethe-Institutu v Praze.
 

Jazyk: česky/německy (tlumočeno)