Co to tam je? Britanakova_Ambruz_Galerie XY-1_Olomouc

“Divák se ocitá u příběhu, prochází prostředím a všímá si jevů, které možná v rámci reálného setkání přehlédl nebo nebyly možné.”

———————————-

Den po prvním jarním dnu v Olomouci představíme Kryštofa a Nelu. Autorská spolupráce je plánovaná pro dva výstavní prostory, výstavní síň HROB a Galerii XY. Dvě instalace na sebe navazující a vzájemně se kompletující budou pracovat s očekávanou diváckou zkušeností s reálnou x virtuální perspektivou z jednoho prostředí. Živý scénický obraz po svém rozkladu na data bude znovu modelován, znovuzrozený, v novém médiu, v nové galerijní situaci. Pro plný divácký efekt doporučujeme návštěvu obou!

kurátor: Pavel Šuráň, Radim Scholaster