Research Center for Shared Incompetencies je rakouská nezisková organizace zabývající se transdisciplinárními projekty, v nichž různými prostředky a na základě míšení metod a přístupů zkoumají vztah společnosti a vědy. Členové kolektivu neortodoxním způsobem tvarují realitu, vstupují o výzkumných projektů a usilují o produkci politicky relevantního poznání.
Pětičlenná skupina tvořící jádro Shared Inc. spojuje lidi původně velmi různého zaměření: vzděláním jsou sociálními vědci, mediálními a výtvarnými umělci, matematiky a filozofy.
Jednou z cest, jak do vědy a všeobecnáho spektra poznání přispívají, je umělecká praxe.
Pásy fotografických snímků, které představí na výstavě Collective Sensor v Galerii ART, jsou výstupem výzkumného pobytu autorů v ústavu poskytujícím péči pacientům se syndromem areaktivní bdělosti charakteristickým pro dlouhotrvající komatózní stav.

Vyjmuto z TZ Kláry Stolkové