~~ Naše těla procházejí procesem pozvolné a řízené těžby biologických informací a jejich následného kapitálového zhodnocení. Stáváme se hostiteli v parazitickém světě obřích technologických korporací, které, zdokonalovány umělou inteligencí a poháněny palivem marketingu, nasávají data z našich tělesných schránek a proměňují je v nekonečný zdroj zisku. Jsme korporátní těla drancovaná na těžebním poli sebe sama. ~~

 

Projekt kolektivní výstavy Corporate Bodies představuje výběr studentů a absolventů HFBK (Hochschule für bildende Künste) Hamburk. Šestice autorů je vybrána s přihlédnutím k vícemediální prezentaci. Jejich díla se tematicky volně dotýkají odlidštěného světa technologií, (ne)exaktnosti přírodních věd, jsou ovlivněna fascinací digitalizovanými strukturami lidského těla, bizarností i kýčem, pohrávají si s kontrastem mizejícího přírodního dědictví a umělého světa západního kapitalismu. 

 

Kurátor: Ján Gajdušek

Grafické zpracování: Leon Lothschütz

Architektura výstavy: Ondřej Vicena

 

Laura Franzmann (*1990) v roce 2017 dokončila studium v ateliéru multimédií u profesora Matta Mullicana na HFBK v Hamburku. Ve své práci se zabývá zkoumáním a zpochybňová­ním soukromých i kulturních hranic sebe sama. Zkoumá také rozdíl mezi virtuální konstrukcí a materializovanou skutečností s důrazem na intimitu a lidské tělo. Ve svých instalacích využívá např. abstrahované formy UV map částí lidského těla, které převádí do šitých či tištěných textilních objektů. Její vystavené práce odkazují k primitivním rituálním maskám, symbolizujícím dávné psychologicko-mentální archetypy.

 

Judith Marrigje Kisner (*1983) v roce 2019 dokončila studium v ateliéru malby na HFBK v Hamburku u profesorky Jutty Koether. Své obrazy, kresby a koláže pojímá formou souvislého záznamu rozmlžených příběhů a znaků, které vyplouvají na povrch nebo mizí v jednotlivých vrstvách. Jsou to kódy pozastavené na samé hraně své soudržnosti. Jejich význam je nejasným vstupem do temného prostoru mezi kolektivní silou jazyka a intimním prostorem subjektivity. Kissner své obrazy popisuje jako subjektivní vizuálním lexikony, které promlouvají k úzkosti, jsou políčky snímků z okrajů vidění, kde vidění může být zářivě neprůhledné.

 

Marvin Moises Almaraz Dosal (*1991) je stu­dentem v ateliéru sochařství u profesora Thomase Demanda a současně malby u Jutty Koether na hamburské HFBK. Ve svých objektech, kresbách, básních a instalacích vy­užívá kódy dějin západního umění k vytváření alternativních, často zpochybňujících realit. Dosal záměrně směřuje svůj umělecký jazyk ke kritice a odlidštěnosti mocenských vztahů za­kotvených v současné společnosti.

 

Goscha Steinhauer (*1989) v roce 2017 absol­voval magisterské studium v ateliéru multimédií u profesora Matta Mullicana na HFBK v Hamburku a Claude Closky v Paříži. Zaměřuje se na konceptuální objektové instalace s důrazem na video. Na základě polynéských hmatových grafů oceánských proudů Goscha zkoumá ve své práci „Natural Listings“ možnosti předávání a směřování informací. Ústředním bodem jeho práce „Responsive Gaze“ je zkoumání vývoje vztahu pozorovatele a pozorovaného, jejich vzájemná nuance a interakce pohledu, které získávají až performativní charakter.

 

Gesa Troch (*1983) je studentkou v ateliéru malby u profesorky Jutty Koether a také u Hanne Loreck a Sama Duranta na hamburské HFBK. Její nejnovější objekty demonstrují hledání nových vizuálních a haptických možností syntetických materiálů a struktur, které pojímá jako přírodní/organické látky. Záměrná tekutost, lepkavost a živočišnost se propojují v závěsných objektech, které připomínají hybridní kůži neznámého organismu.

 

Gabriela Těthalová (*1988) je absolventkou matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze a po studiu malby na pražských UMPRUM, AVU a také Angewandte ve Vídni nyní pokračuje v ateliéru malby profesorky Jutty Koether na HFBK v Hamburku. Své obrazy pojímá jako abstrahované průniky matematické exaktnosti a informačních technologií v kontrastu s principem náhody, prolíná je skrytými odkazy na hudební i matematickou teorii i s gestickou malbou.

 

Výstava se koná za laskavé finanční podpory HFBK Hamburg, Česko-německý fond budoucnosti/ Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds, Havrlant Art Collection. 

Projekt je finančně podporován Ministerstvem kultury ČR, Hlavním městem Praha a Státním fondem kultury.

 

DOPROVODNÝ PROGRAM:

23. 3. Křest katalogu k výstavě

 

EDUKAČNÍ PROGRAMY PRO ŠKOLY:

Naše galerie nabízí také edukační programy pro školy ve formě komentované prohlídky a workshopu, přihlašovat na ně se můžete na e-mailu: lektori.pragovkaforart@gmail.com nebo telefonu: +420 733 120 550.