Název CRASH TEST vyplývá z podstaty projektu. Je metaforou zátěžové zkoušky studujících umělců a kurátorů, kteří se prvně setkávají při tvorbě výstavy.

CRASHTEST je multilaterálním projektem, který zvyšuje odborné a praktické kompetence všech participujících stran. Svou podstatou spojuje jednotlivce a celé instituce, které spolupracují na realizaci společného díla. Proto má široký dopad na všechny, kdo se do něj zapojí. Především studenti rozvíjejí své odborné dovednosti (umělecká kritika, redakční práce, psaní odborného textu, instalace expozice…), dále managerské a komunikační schopnosti. Jedná se o klíčové kompetence, které budou mít zásadní vliv na jejich budoucí pracovní perspektivy. Rovněž kontakt a kooperace mezi univerzitními institucemi, pro které vytváří CRASHTEST prostor, je zásadní pro budoucí konkurenceschopnost jejích absolventů v lokálním i globálním měřítku.

Letos se projekt zaměří na 3D tisk, studenti připraví výstavu z výběru sochařských děl studentů, absolventů a vyučujících Ateliéru sochařství I FaVU v Brně. Spolupráce byla navázána i se School of Visual Arts z New Yorku.

Koordinátor projektu: Milan Pech

Kurátoři: Kateřina Turková, Anna Stárková, Magdalena Brachtlová, Ludmila Homutová, Petr Sýkora, daniela Sulíková, Terezie Hlaváčková, Theodora Wittlichová