Naléhavost stylu: aktuální praxe a strategie ve vztahu k umění. Mezinárodní sympozium u příležitosti 100. výročí školy Bauhaus.

 

Hosté:

Oliver Knight & Rory McGrath, OK-RM, InOtherWords (GB)

Hans-Christian Dany (DE)

Radna Rumping, Ja Ja Ja Nee Nee Nee (NL)

Magda Wunsche & Aga Samsel (PL)

Michał Woliński, Piktogram (PL)

Pavel Ivančic (CZ)

Iniciátorky sympozia:

Daniela & Linda Dostálkovy

 

V dnešním světě bývá upřednostňováno zdůraznění dokonalosti a naléhavosti stylu, což se velmi odráží v profesích svázaných s uměním. Styling je relativně mladá disciplína, která se dostává do popředí zájmu nejen v oblasti módního průmyslu. Stylisté, jako autoři, totiž začali být v kontextu módních časopisů uváděni až ve druhé polovině 80. let minulého století. Toto povolání vnímáme jako srovnatelné a blízké některým rolím na současné umělecké scéně a strategie jimi používané často korelují s praxí mnohých kurátorů a umělců. Přívlastek „kritický” je v kontextu umění běžně používán a ve spojení se termínem „styling” se stává absurdním. Styling totiž reprodukuje aktuální kontext především estetické proměny obrazů – vytváří tak svým způsobem spekulativní panorama pro jejich vnímání a interpretaci. Styling vnímáme rovněž jako umění postprodukce: v dnešních podmínkách, kdy je význam světa kolem nás komplexně pozměněn nástroji zobrazování, jimiž se k němu vztahujeme a zároveň ho spoluvytváříme, se produkce stává postprodukcí.

 

K účasti na dvoudenním sympoziu jsme pozvaly řadu svébytných profesionálů, pro které je práce s těmito situacemi na poli takzvané kulturní praxe běžná. Díky detailnímu představení jejich práce se pokusíme o uchopení specifického kontextu, v němž se pohybují. Součástí bude společná tematická večeře za účasti všech pozvaných hostů.

 

Registrační poplatek: 700 Kč

Poplatek zahrnuje vstup na celý program sympozia a společnou večeři 27. 11. v 19 h

Registrovat se můžete do 13. 11.

Možnost skupinových slev.

 

Sympozium bude v angličtině s tlumočením do češtiny.

 

Doplňující informace:

Jednotlivé bloky hostů budou otevřeny i neregistrovaným účastníkům za poplatek 100 Kč / akce (bez registrace, platba na místě). Rezervace společné večeře 27. 11. ve výši 250 Kč je možná pouze do 13. 11. (platba předem nutná). Program sympozia bude zveřejněn 14 dnů před konáním akce.

Více informací >>zde<<